Van Iperen introduceert SKAi spotspray cameratechniek

Sinds kort is FarmTrade Partner Van Iperen dealer van het in Schotland ontwikkelde SKAi, een universeel camerasysteem voor onkruidherkenning. Het systeem is getraind in het herkennen van onkruiden tussen specifieke gewassen.

Spotspray heeft in korte tijd flink aan populariteit gewonnen. Van Iperen is sinds drie jaar betrokken bij de ontwikkeling en training van SKAi. Er is begonnen met het herkennen van aardappelopslag in eerstejaars plantuien en de toepassingen zijn uitgebreid naar kruiskruid in uien, zuring in grasland, distels in suikerbieten. Bovendien wordt er gewerkt aan een aantal nieuwe onkruiden in verschillende gewassen. Raph: “Het aantal gewasbestrijdingsmiddelen neemt steeds verder af en van de middelen die er nog zijn, mag steeds minder worden gebruikt. Bij Van Iperen zijn we daarom voortdurend op zoek naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Spotspray is er daar een van.”

Met Kverneland en Raven Industries hebben we partners gevonden die de benodigde techniek kunnen leveren en een servicenetwerk hebben. Zij zochten op hun beurt naar een partij met kennis van de teelten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een demospuit met een toepassingsbreedte van 15 meter. De techniek van Kverneland en de bewezen pulsdoppen van Raven Industries samen met de onkruiddetectie van SKAi levert gezamenlijk een SpotSprayer op met vele mogelijkheden.

Met het dealerschap van SKAi zijn we flexibel om mee te denken bij teeltuitdagingen van onze klanten op het gebied van onkruidbestrijding. Dit vertaalt zich in de keuzes die we maken over welke onkruiden in welke gewassen getraind zullen worden voor herkenning.

Er worden op korte termijn nog demonstraties gepland. De locaties en tijden zullen op de website van Van Iperen worden geplaatst. Heeft u geen mogelijkheid om naar een van die dagen te komen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met technisch specialist precisielandbouw Anthon Slootweg (06-55715500).

 

van Iperen       van Iperen