Imants: ‘Overvloedige regenval heeft akkers flink beschadigd en bodemstructuur aangetast.’

Imants

Imants is één van de bedrijven die in het eerste jaar van FarmTrade is aangesloten als partner. Als producent van grondbewerkingsmachines zijn zij een interessant bedrijf voor de doelgroep van FarmTrade. Zéker nu de vele regenval de bodemstructuur heeft aangetast en akkers heeft beschadigd. Wij spraken Roger Braspenning, verkoper in Zuid- en Noordwest Nederland en België over dit landelijke probleem.

Hevige regenval

Het natte najaar bezorgde flink wat stress bij veel ondernemers in de agrarische sector. Door de late oogst zijn veel akkers beschadigd en is de bodemstructuur aangetast. Daarnaast zijn door de overvloedige regenval veel akkers onbewerkt gebleven en groenbemester en granen niet ingezaaid. ‘Als producent van grondbewerkingsmachines bieden wij machines aan die kunnen helpen bij het herstellen van de bodem.’ aldus Roger Braspenning. Door de soms zware machines om te kunnen oogsten onder natte omstandigheden, is de grond zwaar verdicht. Er is ook een zware verdichting ontstaan door de langdurige en hevige regenval in de winterperiode tot laat in het voorjaar. Het is daarom belangrijk dat deze bodemverdichting weer losgemaakt wordt zodra de omstandigheden het toelaten. Het losmaken zorgt voor zuurstof in de bodem. Zuurstof in de bodem is van essentieel belang. Zuurstof zorgt voor een goede waterhuishouding en bevordert de mineralisatie. Bovendien is het belangrijk voor de ontwikkeling van de gewassen.

Spitten

Roger Braspenning: ‘Om zuurstof in de teeltlaag te krijgen, is spitten een uitstekende grondbewerking. De roterende beweging van de spitas met spades zorgt namelijk voor een optimale mening van gewasresten, mest of compost en groenbemester met de grond. Het bevordert een snelle afbraak en opname door de bodem en een sneller herstel van de bodemstructuur. Bovendien zorgen spitmachines ervoor dat er geen storende laag onder in de bouwvoor ontstaat en dat verdichte grond los wordt gemaakt. De capillaire werking wordt hersteld door een goede menging van zuurstof, grond, nutriënten en organisch materiaal.’

Woelen

Door de eerder omschreven omstandigheden, is de bodem soms tot wel ruim 40 cm diep verdicht. Om ervoor te zorgen dat de gewassen geen last meer hebben van de nadelen van de extreme omstandigheden, is het belangrijk om de storende lagen ook hier te doorbreken. In extreem natte perioden moet het water namelijk in de bodem weg kunnen trekken en in droge perioden, moeten de wortels van de gewassen het water weer kunnen bereiken. Het doorbreken van deze storende lagen is perfect mogelijk met een losse Culter voorzetwoeler of WX- woelpoten die geïntegreerd zijn in de WX-Serie spitmachines. Beide systemen maken woelsporen in de grond en herstellen zo de aansluiting tussen de teeltlaag en de dieper gelegen bodem.

Benieuwd wat Imants kan betekenen voor uw bodem? Neem contact op met Roger Braspenning via: 06-21278031.

 

Imants    Imants

Imants   Imants