H. van Oosten: ‘Mestvoorraad groeit, akkerbouwers krijgen gemiddeld 12 tot 14 euro op de kopakker’

H. van Oosten is al lange tijd partner van FarmTrade. Als loon- en transportbedrijf houden ze zich onder andere bezig met de in- en verkoop van mest, Daarnaast verbouwt het bedrijf meerdere gewassen op hun akkerbouwbedrijf. Geregeld bieden zij mest aan of wordt er een oproep gedaan voor plaatsingsruimte. Wij spraken Nanko van Oosten over de huidige situatie in de mestmarkt.

‘De mestvoorraad blijft maar groeien. Zowel vorig jaar, als dit jaar hebben we te maken met een nat voorjaar waardoor het mestaanbod ontzettend groot is. Waar een akkerbouwer vorig jaar 3 tot 4 euro op de kopakker kreeg, zitten we dit jaar op 12 tot 14 euro op de kopakker. Een aanzienlijk verschil. En daar zijn we voorlopig nog niet vanaf,’ aldus Nanko.

Verwachting

Nanko verwacht dat we, door twee natte voorjaren in combinatie met veranderende wetgeving hier de komende twee tot drie jaar nog niet vanaf zijn. Nanko: ‘Het kon nog wel eens een moeilijke tijd worden voor rundvee- en varkenshouders. Vanwege de natte percelen kiezen akkerbouwers sneller voor kunstmest in het voorjaar waardoor de plaatsingsruimte voor mest krimpt. Daarbij mag er door strengere wetgeving steeds minder mest uitgereden worden en wordt het mestoverschot steeds groter. Vee- en varkenshouders blijven steeds vaker zitten met hun mest.

Vragen over mest aan- en afvoeren en injecteren? Neem contact op met Nanko: 06 18 81 79 11