Schaap Holland pootgoed- en consumptieteelt balanceren rond het nulpunt van vraag en aanbod.

Schaap Holland

FarmTrade Partner Schaap Holland gebruikt ons platform om te handelen in aardappelen. Hans Geling, directeur poot- en consumptieaardappelen neemt ons mee in de huidige ontwikkelingen in de aardappelmarkt.

Uitdaging door ‘weermarkt’
We bevinden ons momenteel in een ‘weermarkt’, nog niet alle aardappels zijn gerooid. Het gaat momenteel heel langzaam door de vele regenval. Dit is niet alleen in Nederland een uitdaging maar ook vanuit Duitsland, België, Frankrijk en Engeland horen we dat er nog het e.e.a. in de grond zit. Op sommige percelen is de keuze gemaakt ‘we laten ze in de grond, de grond is de beste bewaarschuur.’ Dan wordt er volgend voorjaar gekeken of het nog zin heeft om ze te rooien. Het lijkt er momenteel op dat er in Noordwest-Europa nog ongeveer 5% in de grond zit.

Vraag en aanbod
Het is balanceren op een goed evenwicht in vraag en aanbod. De 5% kan nog een hele omslag in stemming te weeg brengen als die er niet meer uit kan.
Vergeleken met vorig jaar hebben we aan totaal productievolume, (statistisch ingeschat in Europa) ongeveer 1,5 miljoen ton meer aardappels in de EU6 zitten. Vorig jaar was helemaal laag, dus dit is nog steeds erg laag. Nederland heeft het hierin zwaar voor de kiezen gehad.
Als de laatste 5% er niet uitkomt, zitten we weer heel dicht bij het niveau van vorig jaar.
Het blijft nog even spannend de komende tijd!

Vooruitkijkend naar 2024
We zien in meerdere landen een behoorlijke verschuiving van pootgoedteelt naar consumptieteelt. De industrie heeft enorme ‘honger’ naar grondstof. Wat maakt dat de prijzen zullen stijgen, om in ieder geval de kosten gedekt te krijgen. Op dit moment is de beschikbaarheid van pootgoed nog een onduidelijke factor voor de voorcontractering. De focus van de meeste handelshuizen zal hier nu op liggen.

Meer weten over de aardappelhandel of bent u (pootgoed)teler en heeft u interesse in een samenwerking met Schaap Holland? Neem contact op met Hans Geling via telefoonnummer 06-51585282 of h.geling@schaapholland.com