Countus: ‘Relevante wijzigingen resulteren in een verschil van €3.393 te betalen inkomstenbelasting’

 

Countus accountants & adviseurs is een grote en belangrijke club als het gaat om financiële zaken in de agrarische sector. Niet raar dus dat zij al enige tijd zijn aangesloten bij FarmTrade als Partner om onze gebruikers inzichten, tips en tricks te bieden als gaat om financiële issues. Wij spraken Rick Hoksbergen, directeur Agro Advies bij Countus.

Rick: ‘Met een aantal wijzigingen op de oorspronkelijke plannen heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Wij hebben, door middel van een voorbeeldbedrijf, uitgewerkt wat dit voor u als ondernemer in de agrarische sector zal betekenen.’

Belangrijkste wijzigingen
We nemen je in dit artikel mee in de meest relevante wijzigingen voor een gemiddeld bedrijf. Namelijk:
• Afschrijvingsbeperking gebouwen
• EIA-percentage
• Verlaging zelfstandigenaftrek
• Verlaging mkb-winstvrijstelling
• Tariefwijziging box 1 eerste schijf

We rekenen met een voorbeeldbedrijf met 2 maten met een winst van € 80.000 per persoon.

Wijziging 1: afschrijvingsbeperking gebouwen
Voor de afschrijvingsbeperking van gebouwen in eigen gebruik gold in 2023 een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde. In 2024 kun je niet verder afschrijven dan (100% van) de WOZ-waarde. We gaan er in het voorbeeld vanuit dat het bedrijf in 2023 de gebouwen al had afgeschreven tot onder de WOZ-waarde. Maar nog niet tot onder 50% van de WOZ-waarde. We stellen dat er € 15.000 kan worden afgeschreven. In 2024 krijgt het voorbeeldbedrijf ineens te maken met een afschrijvingsstop. Gevolg: de fiscale winst in 2023 is vóór aftrek € 72.500 per persoon. In 2024 is deze € 80.000.

Wijziging 2: EIA-percentage
In 2023 was het mogelijk om 45,5% van de kosten van de energiezuinige investeringen af te trekken van je fiscale winst. In 2024 geldt een percentage van 40%.
We stellen dat het voorbeeldbedrijf € 25.000 heeft geïnvesteerd in zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden van de EIA. In 2023 is de fiscale winst na de investeringsaftrek (incl. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) € 63.312 per persoon. In 2024 is deze € 71.500.

Wijziging 3: verlaging zelfstandigenaftrek
We gaan ervan uit dat de ondernemers van het voorbeeldbedrijf in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. In 2023 mocht je in dat geval € 5.030 aftrekken van je fiscale winst. In 2024 wordt dit bedrag verlaagd naar € 3.750. In 2023 is de fiscale winst na investeringsaftrek en zelfstandigenaftrek daardoor € 58.282. In 2024 is deze € 67.750.

Wijziging 4: verlaging mkb-winstvrijstelling
In 2023 mocht je met de mkb-winstvrijstelling 14% van je fiscale winst aftrekken. In 2024 gaat de vrijstelling omlaag naar 13,31%. De ondernemers hebben in 2023 na aftrek en deze winstvrijstelling een fiscale winst van € 50.122. In 2024 is de fiscale winst € 58.732.

Wijziging 5: tariefwijziging box 1 eerste schijf
Over bovenstaande fiscale winst gaan we nu rekenen met het belastingtarief van de eerste schijf van box 1. Dit tarief was in 2023 nog 36,93%. In 2024 wordt dit tarief 0,04% verhoogd en komt uit op 36,97%. De inkomstenbelasting komt in het voorbeeld (incl. algemene heffingskorting en arbeidskorting) in 2023 uit op € 13.726. In 2024 is dit € 17.119. We hebben het dan over een verschil van € 3.393.

Verhouding afschrijving en aflossing
Het is financieel gezond als afschrijvingen en aflossingen in een gelijkmatig tempo lopen. Meer aflossen dan afschrijven is ook geen probleem. Schrijf je meer af dan dat je aflost? Dan creëer je een liquiditeitsvoordeel wat op termijn tot problemen kan leiden.

De wijzigingen uit het Belastingplan 2024 trekken de verhouding scheef: afschrijvingen worden minder en aflossingen gaan gewoon door. Melkveehouders moeten er daarnaast ook rekening mee houden dat de fosfaatrechten naar verwachting vanaf eind 2027 verdwijnen. Ook daar kun je dan niet meer op afschrijven. Als er geen afschrijving tegenover staat, moet je ongeveer € 1,60 winst maken om € 1,00 te kunnen aflossen. Na de belasting blijft die € 1,00 daarvan over.

Belastingrente
Het is altijd verstandig om op tijd je belastingaangifte te doen zodat je geen belastingrente hoeft te betalen. Maar wordt de te betalen belasting hoger? Dan wordt het belang hiervan ook groter. De belastingrente is het afgelopen jaar van 4% naar 6% gestegen. Doe dus een voorlopige aangifte of laat je hierbij helpen.

Liquiditeitsplan
Met een liquiditeitsplan breng je jouw kosten en opbrengsten in beeld. Neem dit door met je accountant en maak een inschatting van de te betalen belasting. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meer weten?
Het Belastingplan moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Wil je meer weten over het Belastingplan 2024? Wil je weten wat de wijzigingen betekenen voor jouw bedrijf? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsplan of het doen van een voorlopige belastingaangifte? Neem contact op met de adviseurs van Countus, zij helpen je graag.