Ophalen mest nu 4 tot 5 euro boven marktprijs’

 

Aarnink & Ooms is gespecialiseerd in mestverwerking, aanwending-, distributie en -transport. Het natte voorjaar heeft een negatieve invloed op de handel. Door het natte voorjaar lopen zij op dit moment 4 weken achter op schema. ‘Dat halen we niet meer in,’ aldus Arjan Ooms.

Groot drama

Ooms: ‘Nog nooit hebben we meegemaakt dat het voorjaar zó nat was als 2023. Volgens collega’s die langer in het vak zitten dan ik, is een vergelijkend jaar zo’n 23 jaar geleden geweest.’ Een groot nadeel voor de veeboeren. Gezien afvoeren niet mogelijk is, betalen zij op dit moment 4 tot 5 euro bovenop de marktprijs voor het ophalen van mest. En wanneer het schuim erop staat, hebben zij simpelweg geen keuze.

Seizoen

‘Dankzij de goede omstandigheden eind vorig jaar is de tarwe vroeg gezaaid én sneller ontwikkeld. Hierdoor hebben we alleen het tarweland van akkerbouwers die vroeg wilden bemesten, kunnen voorzien van dierlijke mest. En dat heeft grote invloed gehad op de afname hoeveelheid.

Door de natte omstandigheden en verlaagde kunstmestprijzen – van vorig jaar gemiddeld 70 naar 38,- dit jaar – wordt er weer veel kunstmest gestrooid in de gangbare akkerbouw. De biologische telers stellen het uitrijden van mest uit om de bodem zo goed mogelijk te houden. Voor de biologische mest wordt nog steeds goed betaald.

Verwachting

‘Er blijft teveel mest zitten waardoor ik niet verwacht dat gangbare mest zal zakken. Veeboeren zullen hiervoor meer en meer moeten betalen en akkerbouwers zullen hiervoor meer geld toe krijgen.

Voor de biologische mest is dit anders. Biologische mest is er te weinig en biologische boeren hebben nog geringe alternatieven. Hierom wordt voor biologische mest goed geld betaald. Ik verwacht dat dit zo zal blijven.’ aldus Arjan Ooms.

Mest afvoeren of uitrijden? Neem contact op met Aarnink & Ooms via 0527-745999.