PPA Group: ‘Recordprijs tot 100 centen betaald voor uien’

 

PPA Group, een belangrijke adverteerder op FarmTrade voor de telers onder ons. Geregeld zet PPA Group een interessante vraag uit naar uien.

PPA (Professional Partners in Agribusiness) is een modern agrarisch bemiddelingsbureau dat zich bezighoudt met de bemiddeling, teelt en op- en overslag van alle soorten uien en witlof. Zij zijn de schakel tussen de boer en de uienverwerkers en/of witloftrekkers. Wij spraken Danny de Jonge, commissionair in Noord-Nederland bij PPA Group over de situatie in de markt.

‘We hebben een recordprijs te pakken in de uien’

Wat er op dit moment gebeurt in de uienhandel is zeer uitzonderlijk, aldus Danny de Jonge. Voor kwalitatief goede uien met de juiste grofte wordt op dit moment voor directe levering tussen de 70 en 80 centen betaald, voor levering op termijn is de euro grens zelfs aangetikt. Dat gaat nog over het record van 2018 heen. Hoe dat komt? Dat heeft te maken met het verkleinde areaal en de lage opbrengsten in heel Europa in combinatie met de grote vraag naar uien wereldwijd. Daarnaast is de ui, ondanks het historisch hoge prijsniveau, op dit moment in Europa nog maar een van de goedkoopste groenten. Ten opzichte van vorig jaar zijn er dit jaar 17,2% minder zaaiuien (dit is circa 9% minder opbrengst per hectare en circa 9% minder areaal).

Structureel zagen we de laatste jaren dat het saldo van de rode uien hoger lag dan het saldo van de gele uien. Telers kozen er daardoor voor om wat meer rode en wat minder gele uien te zaaien. Mede hierdoor is de markt voor gele uien dus nog positiever geworden. Betreft de rode uien is de markt nog altijd goed met prijzen tussen de 30 en de 40 cent. Echter hopen veel telers dat dit de gele uien achterna gaat maar die signalen zijn er op dit moment helaas nog niet.

De vraag naar Nederlandse uien is op dit moment groot. Met name vanuit Europa is er veel belangstelling voor Nederlandse uien. De Jonge: ‘Dat de vraag nog zo hoog is, is bijzonder gezien de hoge prijzen van dit moment, maar er zijn weinig alternatieven. De export per week is niet groter dan anders, dit komt omdat de voorraad in Nederland ook beperkt is waardoor exporteurs moeten remmen in de verkoop.’

Interessant is dat de kwaliteit van de uien dit jaar niet meevalt. Het seizoen is moeilijk geweest volgens PPA; ‘De vele regenval kort na het zaaien in combinatie met een droog jaar en een extreem warme zomer zorgde voor een stressvol groeiseizoen. Mede hierom hebben we te maken met fusarium, kiem en een verminderde huidkwaliteit. De warme periode en snelle afsterving van het gewas heeft de opname van de MH bespuiting geen goed gedaan waardoor er meer kiem voorkomt. Gelukkig zijn er door de lagere beschikbaarheid van uien meerdere afzet bestemmingen die iets gemakkelijker met de mindere kwaliteit overweg kunnen.

Ook de totale hoeveelheid Europa breed is 13,4% minder dan een jaar geleden. De grootste daling procentueel gezien; Spanje – Duitsland – Nederland achtereenvolgend. De verwachting van PPA is dat dit volgend jaar weer iets hoger zal liggen. Leveranciers van zaaizaden hebben dit jaar meer verkocht dan vorig jaar.

‘De vraag naar witlof groeit’

Lange tijd was de witlof een licht krimpende markt, maar we zien de afgelopen jaren een ommekeer in de consumptie van witlof. We zijn blij met een stijging van de consumptie. Dit geeft ook op de telersmarkt weer meer interesse. Mede om deze reden zijn ook de prijzen van de witlofpennen gestegen, net als de meeste andere producten.

Vragen aan PPA Group? Neem gerust contact op via +31 187 65 71 00