Meer rendement én een hogere kwaliteit met precisieteelt

 

Precisieteelt Plus

Groeispecialist Van Iperen biedt met Precisieteelt Plus al sinds 2016 een innovatief totaalconcept voor precisieteelt. Door teeltbeslissingen af te stemmen op de variatie in de bodem, wordt er gestreefd naar een hogere opbrengst en een betere kwaliteit over het gehele perceel. Het bewijs komt uit proefrooiingen die bij verschillende telers gedaan zijn.
Een voorbeeld hiervan is een uienteler die een opbrengstverhoging van 3 ton per hectare én een middelenbesparing van 15% heeft gerealiseerd

Het wordt steeds belangrijker om efficiënt gebruik te maken van middelen. Richting de toekomst gaan er middelen wegvallen en daarom is het noodzakelijk om de middelen die er nog zijn op een juiste manier in te zetten. Ook de kosten voor plantmateriaal zijn hoog. Met variabel planten wordt het plantmateriaal op basis van de potentie van het perceel optimaal verdeeld. Zo wordt het plantmateriaal op de beste manier ingezet voor een zo hoog mogelijke opbrengst.

De bodempotentiekaart waarmee Precisieteelt Plus werkt, is een gecombineerde kaart van satellietbeelden van een perceel. ‘De variatie van een perceel in kaart brengen en er vervolgens actie op ondernemen noemen we plaatsspecifiek werken. Als precisieteelt specialisten begeleiden wij de teler bij het gehele proces. In vijf eenvoudige stappen nemen we de teler mee.’ aldus Jan Jaap Roseboom.

‘Met precisieteelt ga je voor kwaliteit zonder dat het ten koste gaat van kwantiteit.’

Jan Jaap; ‘Op basis van de bodempotentiekaart en de relevante teeltkennis van zowel de telers als onze specialisten, worden teeltbeslissingen omgezet naar taakkaarten. Deze taakkaarten maken direct inzichtelijk wat op er op welke plaats in het perceel toegepast moet worden. Het systeem rekent uit wat er in totaal nodig is aan plantmateriaal of middel. Taakkaarten upload je gemakkelijk naar het GPS-systeem of de desbetreffende machine.’

De voordelen van precisieteelt zijn duidelijk; hogere opbrengsten en egalere partijen, met als gevolg een hoger rendement.

Vragen over precisieteelt? Neem vrijblijvend contact op met één van de Precisieteelt Plus specialisten via info@precisieteeltplus.nl of bel Jan Jaap Roseboom op 06-13123386.

Benieuwd naar het stappenplan van Precisieteelt Plus? Klik dan hier.