Vraag naar drijfmest dit jaar 30% gestegen

Aarnink & Ooms

Aarnink en Ooms bood geregeld beschikbare mest aan op FarmTrade. Als adverteerder van het eerste uur, neemt Arjan Ooms ons mee in het afgelopen seizoen en de merkbare ontwikkelingen. Ondanks grote prijsstijgingen in brandstof en materiaal kijkt Arjan Ooms zeer positief terug.

De oogst is momenteel volop aan de gang. ‘Wij adviseren altijd om na de oogst actie te ondernemen wat betreft bodemonderzoek. Na een goede waardplant is de detectiekans namelijk het grootst. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met verschillende omstandigheden en dus de kwaliteit van het grondmonster.

 

Een prachtig mooi seizoen
‘We hebben een mooi seizoen achter de rug. Dankzij de droge weersomstandigheden hebben we boeren een lange periode kunnen voorzien van drijfmest. Een fijne bijkomstigheid gezien de vraag dit jaar extreem gestegen is. Door de sterk verhoogde prijs van kunstmest kiezen boeren bewust voor natuurlijke mest, drijfmest in het bijzonder. Drijfmest beschikt over veel mineralen en organische stoffen en is daardoor een geschikte vervanger van kunstmest. Samen met Agrifirm bieden wij de telers een gedegen advies betreft bemesting en daarmee ontzorgen wij de teler waar mogelijk.’ Aarnink & Ooms is 1 februari gestart in Oost-Duitsland en 15 februari in Nederland. ‘Het is fijn dat we vroeg in het jaar kunnen starten met het uitrijden van drijfmest. Zeker nu de vraag stijgt. De ontwikkelingen met betrekking tot het uitstellen van de datum, naar 1 maart, in Nederland zal er uiteindelijk voor zorgen dat wij meer werk moeten verzetten in een kortere tijd. Dit kan een uitdagende klus worden.’

 

Reguliere beregening neemt af
Seizoenen worden steeds extremer; koudere winters, droge en warmere zomers. Een reden voor veel boeren om zelfvoorzienend te zijn in beregeningsinstallaties. Gezien deze ontwikkeling is het rendabel om eigen materialen aan te schaffen. ‘Dat heeft als gevolg dat wij nog enkel lange afstanden beregenen. Je kunt hierbij denken aan pootgoed waarbij de bron enkele honderden meters verderop is. Ook bijzondere percelen met lange lengtes komen hiervoor in aanmerking.’ aldus Arjan Ooms.

Aarnink & Ooms

‘Nog nooit zo een mooi combineseizoen meegemaakt’

 

Combinen
‘Nog nooit heb ik zo een mooi combineseizoen meegemaakt. We konden zelfs weer bij de boer aan tafel mee eten en ’s avonds doorgaan. Het seizoen begon vroeg, eind juni, met de eerste wintergerst. Kort daarna vervolgden wij de werkzaamheden in het graszaadland. Door de droge omstandigheden, werd er veel geld bespaard op droogkosten. De opbrengsten in zowel tarwe als graszaad waren boven gemiddeld. Kortom een succesvol seizoen!

 

Spitten/zaaien wintertarwe neemt toe
Boeren krijgen het steeds drukker. ‘Dat zien wij onder andere terug in de aanvraag naar spitten/zaaien van wintertarwe. De vraag is met zo’n 15% gestegen. De investering kan al snel uit. Doordat wij de ploegzool doorbreken, wordt een betere beworteling ontwikkeld en is er een betere vermenging van gewasresten, daarbij creëer je een grotere waterbuffer met spitten. Een ander bijkomend voordeel is een gunstige timing. Wij kunnen snel schakelen waardoor wij in de meest gunstige omstandigheden tarwe kunnen zaaien. Al met al levert dit de afgelopen jaren een opbrengst verschil op van wel 10%.

Aarnink & Ooms

Sinds juni heeft Aarnink en Ooms het bedrijf Transmefo overgenomen en bieden zij een groter aanbod aan biologische mest, ook voor de fruitteelt. Interesse of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Arjan Ooms.