De natuur blijft ons verrassen…

 

Laurens Pelgröm

Nemacontrol heeft zich enkele maanden geleden bij het adverteerders netwerk van FarmTrade gevoegd. Als onafhankelijk laboratorium voor nematologisch onderzoek geven zij een betrouwbaar en objectief beeld van de bodem. Een goede opbrengst start tenslotte met een gezonde bodem. Wij spraken Laurens Pelgröm, adviseur bij Nemacontrol, over de actualiteiten.

De oogst is momenteel volop aan de gang. ‘Wij adviseren altijd om na de oogst actie te ondernemen wat betreft bodemonderzoek. Na een goede waardplant is de detectiekans namelijk het grootst. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met verschillende omstandigheden en dus de kwaliteit van het grondmonster.

 

‘Een goede opbrengst start met een gezonde bodem’

 

Aardappelmoeheid
Aardappelmoeheid (AM) komt in heel Nederland voor, waarbij beide soorten G. pallida en G. rostochiensis gevonden worden. Waar in Drenthe/Veenkoloniën een nieuwe variant van G. pallida voor veel problemen zorgt, zien wij in de rest van Nederland een andere ontwikkeling. Was eerder G. pallida de meest voorkomende soort, steekt tegenwoordig G. rostochiensis meer de kop op. In onze onderzoeken vinden wij steeds vaker laatstgenoemd aaltje. Hiervan vermoeden wij dat het een agressiever biotype betreft dan de oudere varianten. Deze soort is wat moeilijker onder controle te houden. Dit komt mede door minder volledig resistente aardappelrassen om in te zetten bij de bestrijding. De aanwezigheid van AM op het perceel, ongeacht welke variant, kan zorgen voor grote opbrengstverliezen.

 

Wortelknobbelaaltjes
Bij aardappelteelt op de lichtere gronden, dus tot ong. 25% afslibbaar, zien wij in onze combinatieonderzoeken de wortelknobbelaaltjes M. chitwoodi en M. fallax in steeds meer gebieden in Nederland voorkomen. Beide wortelknobbelaaltjes hebben een quarantainestatus en kunnen, met name in de pootgoedteelt, voor grote financiële schade zorgen. Een besmette partij kan afkeuring van pootgoed betekenen. Een lastige bijkomstigheid is dat M. chitwoodi en M. fallax veel goede waardplanten hebben binnen de reguliere bouwplannen in Nederland. Hierbij is tevens de vermeerderingsfactor erg hoog. Bij aanwezigheid in hogere aantallen kan het in diverse gewassen voor opbrengst- en kwaliteitsvermindering zorgen.

 

Vrijlevende aaltjes
Op de lichtere gronden komen wij steeds vaker schade in verschillende gewassen tegen veroorzaakt door vrijlevende aaltjes (trichodoriden). In diverse gebieden in Nederland zien wij een toename van meerdere soorten vrijlevende aaltjes (trichodoriden). Dit maakt de bestrijding erg lastig. Ook maakt de afname van effectieve gewasbeschermingsmiddelen het bestrijden steeds moeilijker. Het beheersen van populaties vrijlevende aaltjes (trichodoriden) is vaak een meerjarig proces, waarin gewasrotatie en vruchtopvolging een belangrijke rol spelen.

Nemacontrol

Onderzoek en advies
Nemacontrol biedt diverse bodemonderzoeken, waaronder combinatieonderzoeken, aan waarin wij op alle bovenstaande aaltjes onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten geven wij persoonlijk advies en begeleiding. Hierin denken wij mee over het bouwplan, gewasrotatie en rassenkeuze. We geven onze adviezen met een zoveel mogelijk ‘groene’ gedachte waar chemie in sommige gevallen een goede, waardevolle aanvulling op is. Meer informatie of interesse in vrijblijvend advies? Neem dan contact op met Laurens Pelgröm (06-20768559).